Y NEWYDDION DIWEDDARAF YNGHYLCH COVID-19

 

Dyma roi gwybod bod holl Gwestau Gwrandawiad Terfynol y Crwner bellach wedi'u gohirio tan ar ôl 3 Gorffennaf 2020. Mae hyn yn destun newid yn y dyfodol wrth i'r ymateb i'r achosion o COVID-19 fynd yn ei flaen ar lefel leol a chenedlaethol.

Dylech chi wirio'r dudalen yma'n rheolaidd i gael y newyddion diweddaraf.  Bydd y Crwner yn parhau i agor a gohirio Cwestau yn ystod y cyfnod yma. Bydd Teuluoedd, y Rheiny â Diddordeb a'r Wasg yn cael gwybod yn ôl yr angen.  Lle bynnag y bo modd, a gyda chytundeb Unigolion â Diddordeb, bydd y Crwner yn parhau i ddod â Chwestau sy'n defnyddio Dogfennau yn Unig i ben.  Bydd rhestr y Cwestau yma ar y wefan. Dyma ofyn i chi wirio'r dudalen yma'n rheolaidd drwy'r ddolen yma:  http://www.southwalescentralcoroner.co.uk/Cy/SeeUpcomingInquests/ListedInquestHearings.aspx

Yn unol â chanllawiau'r Llywodraeth mewn perthynas ag arferion gwaith, fydd dim hawl gyda ni groesawu unrhyw ymwelwyr i'r adeilad mwyach. Pan fydd gwrandawiad yn cael ei gynnal, bydd modd caniatáu mynediad i'r cyhoedd. Rhaid i bawb lynu wrth ganllawiau cadw pellter cymdeithasol.

Os oes angen i chi gysylltu â'r swyddfa, ffoniwch ni ar 01443 281100 neu e-bostio Crwner.Gweinyddu@rctcbc.gov.uk Nodwch y bydd llinellau ffôn ar agor bob dydd rhwng 9am ac 1pm am y tro.

Bydd Swyddfa'r Crwner yn ymdrechu i ateb pob ymholiad mewn da bryd ond bydd yn gweithredu gyda llawer llai o staff.

Rydyn ni'n gwerthfawrogi eich amynedd chi yn ystod y cyfnod ansicr yma.