Sut mae cysylltu â'r Crwner a Swyddogion y Crwner

Dyma fanylion cyswllt Swyddogion y Crwner:

Jane Bowen 01443 494061

Richard Lewis 01443 494062

Lauren Howitt 01443 494060

Robert Lewis 01443 494064

Emma Mathias (Powys) 01443 494065

Michelle Morgan 01443 494071

Claire Ponting 01443 494063

Claire Evans-Bell 01443 494066

Natalie Portlock 01443 494069

Nicola Boundy 01443 494070

Wayne Evans 01443 494068

Rhian Hermann 01443 494067

Sharon Pugh 01443 490102

Staff Cymorth y Swyddfa a manylion cyswllt:

Louise Roberts, Coroner’s Service Manager:  01443 281100

Clare Everett, Senior Administrative & Inquest Officer: 01443 281100

Ann May, Administrative Officer: 01443 281100

Andrea Marsh, Administrative Officer: 01443 281100

Pamela Williams, Administrative Officer: 01443 281100

Donna Lewis, Administrative Assistant: 01443 281100

Charlotte Davies, Reception/Administrative Assistant 01443 281100

Wendy Gerry, Reception/ Administrative Assistant 014430281100

Catherine Burnell, Court Usher/ Administrative Assistant 01443 281100

Lynne Carroll, Court Usher / Administrative Assistant 01443 281100

Ebost: Coroneradmin@rctcbc.gov.uk

Swyddfa'r Crwner

Mae'n swyddfa ni ar agor o 8am tan 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener. 

E-bostiwch y swyddfa ble bynnag y bo modd: Coroneradmin@rctcbc.gov.uk

Os bydd angen i chi ysgrifennu at y Crwner, defnyddiwch un o'r cyfeiriadau canlynol:

Swyddfa'r Crwner
Yr Hen Lys
Stryd y Llys
Pontypridd
CF37 1JW