Gwybodaeth gyffredinol am Wasanaeth y Crwner

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf yw'r Awdurdod Perthnasol ar gyfer Ardal Canol De Cymru

Mae pob Uwch Grwner yn gyfrifol am ardal ddaearyddol.  Mae Ardal Canol De Cymru'n cynnwys yr awdurdodau lleol canlynol:  Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr, Cyngor Dinas Caerdydd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, Cyngor Sir Powys, Cyngor Rhondda Cynon Taf, a Chyngor Bro Morgannwg. 

 

Building