Agor Cwêst

 

Cofiwch ei bod hi'n bosibl bod popeth sydd wedi'i restru yn newid.  Mae modd i gwestau gael eu hychwanegu neu'u canslo ar fyr rybudd.  Os ydych chi'n dod i wylio, ac rydych chi eisiau cadarnhau bod y gwêst yn mynd yn ei blaen fel sydd wedi'i rhestru, da o beth fyddai i chi gysylltu â'r swyddfa tua 24-48 awr ymlaen llaw i gadarnhau. 

Presennol ar-lein

Rhaid i geisiadau gan y wasg gael eu cyflwyno yn ysgrifenedig iCrwner.Gweinyddu@rctcbc.gov.ukerbyn 4pm y diwrnod cyn y gwrandawiad a rhaid iddo gynnwys enw, Enw'r Cwmni, rhif ffôn a chyfeiriad e-bost y sawl sy'n dymuno bod yn bresennol

Enw:Oedran yr ymadawedigDyddiad MarwLleoliad y farwolaethDyddiad ac Amser Agor y GwêstLleoliad yr AgorYn eistedd
David John Warren 9004/02/2024Pontycymer20/02/2024-09:30Llys Crwner PontypriddGraeme Hughes
William John Gregory 93 13/02/2024Caerdydd20/02/2024-09:30Llys Crwner PontypriddGraeme Hughes
 Alan Bessell 7404/02/2024Pen-y-Bont ar Ogwr20/02/2024-09:30Llys Crwner PontypriddGraeme Hughes