Gwrandawiadau cwêst wedi'u rhestru

 

 

Clive Penny- PontypriddCofiwch ei bod hi'n bosibl bod popeth sydd wedi'i restru yn newid.  Mae modd i gwestau gael eu hychwanegu neu'u canslo ar fyr rybudd.  Os ydych chi'n dod i wylio, ac rydych chi eisiau cadarnhau bod y gwêst yn mynd yn ei blaen fel sydd wedi'i rhestru, da o beth fyddai i chi gysylltu â'r swyddfa tua 24-48 awr ymlaen llaw i gadarnhau.

Presennol ar-lein

Rhaid i geisiadau gan y wasg gael eu cyflwyno yn ysgrifenedig iCrwner.Gweinyddu@rctcbc.gov.ukerbyn 4pm y diwrnod cyn y gwrandawiad a rhaid iddo gynnwys enw, Enw'r Cwmni, rhif ffôn a chyfeiriad e-bost y sawl sy'n dymuno bod yn bresennol.

ALLWEDD

  • Cwest Dogfennol = fydd dim Gwrandawiad Llys corfforol
  • Cwest Darllen yn Unig = bydd Gwrandawiad Llys
EnwOedran yr. ymadawedig Dyddiad marwStatws QuestDyddiad yr amserLleoliad ar questCrwner
Cyfrifol
 
             
Katherine Louise Cox- Caerdydd 57 04/03/2022 Casgkiad 19/02/2024-20/02/2024- 10:00 Llys Crwner
Pontypridd
Kerrie Burge
Christopher Evans- Treharris 55 02/01/2022 Ddogfennol 20/02/2024 Llys Crwner
Pontypridd
Patricia Morgan
John Lionel Barnard- Pontyclun 71 13/09/2021 Casgliad 20/02/2024-21/02/2024 10:00 Llys Crwner
Pontypridd
Graeme Hughes
Elizabeth Mary Hicks-Llanlltud Fawr 89 27/03/2021 Ddogfennol 20/02/2024 Llys Crwner
Pontypridd
Patricia Morgan
Jordan Marie Blackwell-Pen-Y-Bont ar Ogwr 24 02/10/2022 Ddogfennol 20/02/2024 Llys Crwner
Pontypridd
Patricia Morgan
Ann Thomas-Pen-Y-Bont ar Ogwr 64 02/06/2021 Ddogfennol 20/02/2024 Llys Crwner
Pontypridd
Patricia Morgan
David Beazer-Pontypridd 66 20/10/2023 Ddogfennol 20/02/2024 Llys Crwner
Pontypridd
Patricia Morgan
Christopher Gareth Evans-Merthyr Tudful 55 02/01/2022 Ddogfennol 20/02/2024 Llys Crwner
Pontypridd
Patricia Morgan
Keith Williams-Pen-Y-Bont ar Ogwr 66 29/11/2023 Ddogfennol 20/02/2024 Llys Crwner
Pontypridd
Patricia Morgan
Gareth Sulliavan- Caerdydd 43 29/01/2022 Rheithgor 21/02/2024-23/02/2024-10:00 Llys Crwner
Pontypridd
Patricia Morgan
Caroline Gail Jones- Y Rhws 60 05/06/2021 Casgliad 21/02/2024-23/02/2024- 10:00 Llys Crwner
Pontypridd
Rachel Knight
Robert Charles Clarke-Llanilltud Fawr 71 12/11/2021 Adolygiad Cyn Gwest 22/02/2024- 10:00 Llys Crwner
Pontypridd
Andrew Morse
Mohammed Haider Arshad- Merthyr Tydful 28 19/04/2022 Casgliad 22/02/2024- 13:00 Llys Crwner
Pontypridd
Andrew Morse
Robert Charles Winch-Pontypridd 86 03/12/2023 Ddogfennol 23/02/2024 Llys Crwner
Pontypridd
Kerrie Burge
Thomas Anthony Francis-Pen-Y-Bont ar Ogwr 79 10/12/2023 Ddogfennol 23/02/2024 Llys Crwner
Pontypridd
Kerrie Burge
Donald William James-Caerdydd 86 01/07/2023 Ddogfennol 23/02/2024 Llys Crwner
Pontypridd
Kerrie Burge